D M S  & D I G I T A L I Z A C E

Digitalizujeme práci s dokumenty

Pomůžeme vám digitalizovat dokumenty a procesy s nimi související. Zautomatizujeme oběh dokladů. Získáte svobodu pracovat odkudkoliv a kdykoliv. 

konzultace zdarma

Digitalizace procesů

Pomůžeme vám s digitalizací procesů doposud vázaných na papírové dokumenty. Ať už jde o zpracování účetních dokladů, správu smluv nebo personálních složek, pomůžeme vám najít efektivnější cestu práce s dokumenty v elektronické podobě. 

Pro oblast DMS implementujeme primárně německé řešení DocuWare a zakázkové digitalizační projekty stavíme spolu s našim českým partnerem pod vlastní značkou Proxima MDS.

Elektronický oběh faktur

Digitalizace faktur

Digitalizace papírových faktur, standardizace všech faktur do jednotného formátu prohledávatelného pdf dokumentu s textovou vrstvou. Automatizované zpracování faktur došlých e-mailem do určené schránky. Zapojení tzv. hot folderů, do kterých uživatelé vkládají manuální soubory s fakturami a ze kterých DMS automatizovaně zpracuje standardizované prohledávatelné pdf.

Vytěžování dat z faktur

Vytěžování dat s využitím umělé inteligence, která dokáže sama vyčíst  data jako je například dodavatel, číslo faktury, částka k úhradě, splatnost a podobně. Vytěžovaná data je možné přenášet do ERP / účetních systémů

Oběh dokumentů a schvalování

Plně automatizovaný proces schvalování dokumentů dle předdefinovaných dokladových toků (workflows) výrazně zjednodušší, zrychlí a zpřesní práci s dokumenty. Doklady mohou být rovněž schvalovány automaticky proti šablonám a limitům a nebo principem 3-cestného párování dokumentů např. (objdnávka - potvrzení dodávy - daňový doklad).

Zakázková digitalizace procesů

V rámci DMS, který implementujeme pod vlastní značkou Proxima MDS, dokážeme zajistit zcela individuální, vysoce specifickou podporu prakticky jakéhokoliv firemního procesu. Proxima MDS je flexibilní stavebnicovou platformou, kterou lze jednoduše bez náročného programování přizpůsobit zcela specifickému procesu. Proximu je možné jednoduše integrovat s ERP a ECM.

KONZULTOVaT VAŠE POTŘEBY

Kontaktujte nás

Děkujeme vám. Brzo vás budeme kontaktovat.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.