příběhy zákazníků / automax

Řešení pro digitální správu smluv a elektronické podpisy

AutoMax, čelící výzvám ve správě smluvních procesů, rozpoznala potřebu komplexního digitálního řešení. Systém by měl zajišťovat efektivitu, přesnost a právní soulad v oblasti správy smluv.

VYTĚŽOVÁNÍ FAKTUR A DIGITÁLNÍ OBĚH PŘI SCHVALOVÁNÍ V AUTOMAX  Termíny webinářů o digitalizaci

AutoMax Group s. r. o. je výhradním dovozcem a distributorem olejů Shell, autochemie a autokosmetiky předních světových výrobců.

30+

let na trhu (1991)

49

zaměstnanců

10 000

zpracovaných faktur ročně

1,58

miliardy roční obrat (2021)

potřeba

Mít jedno místo pro všechny smluvní procesy

Pro AutoMax jsme navrhli digitální systém správy smluv s využitím Document Management systému DocuWare. Toto řešení integruje pokročilé funkce pro archivaci, vyhledávání a správu smluv. Počítá jak se smlouvami podepsanými inkoustem na papír, tak s nově podepisovanými smlouvami elektronicky. 


řešení

Řízení životního cyklu smluv

Řízení životního cyklu smluvního dokumentu jsme zajistili ve čtyřech základních procesech:

  1. Zavedení smluvního dokumentu do DocuWare: Elektronická kopie dokumentu je nahrána do systému.
  2. Přiřazení vlastníka dokumentu: Každá smlouva je přiřazena odpovědné osobě.
  3. Kontrola indexace smlouvy: Smlouva je indexována pro snadné vyhledávání.
  4. Řešení konců smlouvy: Systém monitoruje platnost smluv a upozorňuje na jejich ukončení. Počítá s variantami prodloužení, re-negociace smlouvy nebo jejích ukončení.


Integrace elektronického podpisu s Validated ID

Integrovali jsme možnosti elektronického podpisu pomocí nástroje Validated ID, který umožňuje AutoMax rychle a právně platně uzavírat smlouvy.

Systém podporuje vzdálený a biometrický podpis a také centralizované podepisování více dokumentů najednou kvalifikovaným certifikátem. Nejvíce je využíván podpis vzdálený, založený na dvou-faktorové autentizaci s využitím e-mailu a jednorázového hesla poslaného SMS na mobilní telefon podepisujícího.

Však i všechny naše nové smlouvy s AutoMax podepisujeme právě touto cestou. 


VÝSLEDEK

Efektivně v před

  1. Efektivita: DocuWare automatizuje pracovní postupy.
  2. Přesnost a bezpečnost: S DocuWare a Validated ID jsou smlouvy spravovány přesně a bezpečně.
  3. Soulad a právní platnost: Řešení je v souladu s právními normami pro elektronické dokumenty a podpisy.

Implementací DocuWare a Validated ID, AutoMax dosáhla dalšího významného kroku k provozní excelenci ve správě smluv, zefektivňující jejich procesy a posilující protokoly souladu a bezpečnosti.

Jak to může vypadat u vás?

Webinář zdarma

Prezentace nejdůležitějších vlastností našeho řešení a ukázka rozhraní.

Prezentace na míru

Nechte si ukázat, jak můžeme zefektivnit chod vaší firmy. Zdarma připravíme demo verzi na míru. 

Další příběhy zákazníků

V Manuvia se schvalování faktur zkrátilo z dnů na hodiny a odpadlo obtížné dohledávání schvalovatele.
Přečíst příběh zákazníka

V MiKing přijal účetní tým DocuWare téměř ihned za svůj a kvituje zejména přehlednost schvalovacího procesu.
Přečíst příběh zákazníka