Vyzkoušet zdarma

Zpracování osobních údajů – informace o právech subjektu

Společnost SimplyUp Group s.r.o., se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00, Praha 7, IČ: 47547588, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném ​městským soudem v Praze 6.5.1993 pod spisovou značkou C20161 (dále jen „Správce“), tímto ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení” nebo „GDPR“) poskytuje informaci o skutečnosti, že Správce zpracovává Vaše osobní údaje (zejména jméno, příjmení, označení zaměstnavatele, emailová adresa a telefon) pro účely uzavření a plnění smlouvy mezi zákazníkem a Správcem, popř. plnění s tím souvisejících zákonných povinností vůči zákazníkům a orgánům veřejné správy (evidenční povinnost), popř. zasílání obchodních nabídek souvisejících se sjednaným plněním popř. službami a produkty poskytovanými Správcem – právním základem zpracování je plnění smlouvy a zákonem stanovených povinností, popř. oprávněný zájem Správce ve smyslu § 6 odst. 1 písm. f) Nařízení a v souvislosti s tím o Vašich následujících právech:
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce,
- vzít kdykoliv zpět svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud byl dán), a to například zasláním emailu na adresu simplyup@simplyup.cz nebo dopisu na sídlo Správce (zpětvzetí nezakládá automatický důvod pro likvidaci zpracovaných osobních údajů, tj. pokud existuje jiný důvod pro jejich zpracování, popř. jestli jejich likvidací by nedošlo k nepřiměřenému poškození Správce. Odvoláním souhlasu také není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.),
- poskytnout Správci souhlas se zpracováním poskytovaných osobních údajů pro konkrétní účely,
- požadovat od Správce informaci/potvrzení, jaké Vaše osobní údaje zpracovává (viz. čl. 15 Nařízení),
na opravu/doplnění nepřesných osobních údajů a/nebo výmaz osobních údajů Správcem (viz. čl. 16 a 17 Nařízení),
- omezit zpracování Vašich osobních údajů Správcem (viz. čl. 18 Nařízení),
- obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností Správce souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů.

Zpracování těchto osobních údajů bude probíhat po dobu trvání smluvního vztahu popř. trvání oprávněného zájmu Správce.

Zdrojem osobních údajů je smlouva popř. pracovník zaměstnavatele či veřejně dostupný zdroj (webové stránky). Příjemcem těchto osobních údajů mohou být následující subjekty:

SimplyUp Group, s.r.o., Jankovcova 1569/2c, Praha 7, 170 00, IČ: 475 475 88
Quanda International s.r.o., Poděbradská 06/57, Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČ: 02285665

Veškeré požadavky související s ochranou osobních údajů a uplatnění práv v souladu s Nařízením můžete směrovat elektronickou poštou na adresu: info@simplyup.c z nebo na adresu sídla Správce uvedenou v úvodu tohoto dokumentu. Pro pomoc či radu se můžete také obrátit na zákaznický servis SimplyUp Group na telefonním číslem 234 003 900.