M A N A G E D  I T  S E R V I C E S  S I M P L Y  U P

Ransomware je velmi drahá zkušenost. Hackeři n​​ikdy nespí.   

Na kybernetické bezpečnosti je nutné neustále pracovat. Děláte to? Máte důkazy, že to někdo dělá za vás? Pokud ne, tak je pro vás hrozba kybernetického útoku naprosto reálná. Svěřte nám vaši bezpečnost a my uděláme maximum proto, abyste mohli v klidu spát.

CHCI NABÍDKU

Nezastavujeme se ve zlepšování bezpečnosti vašeho IT

Kvalitní kybernetická bezpečnost je podobně jako cibule složena z mnoha jednotlivých vrstev - od bezpečného nastavení všech vašich systémů, přes pravidelné "záplatování" operačních systémů a SW, kvalitní antivirovou ochranu, spolehlivý backup, až po precizní řízení uživatelských přístupů nejen ve vaší síti ale i v síti internet. O to vše se postaráme.

Automatizované kontroly a hlášení nebezpeční

Naše IT management platforma nám hlídá spoustu bezpečnostních parametrů a hlásí nám nestandardní potenciálně nebezpečné situace. Např.:

  • neoprávněné pokusy o přihlášení k serverům a počítačům
  • kritické události v prohlížeči události
  • detekovaný malware / spyware (škodlivý sw)

EDR - nová bezpečnostní inteligence 

K vyššímu zabezpečení používáme nástroj EDR (end point detection and response), který zařízením propůjčuje schopnost sebeobrany a uzdravení zastavením procesů, karanténou, opravou a vrácením událostí. Zatímco tradiční antivirová ochrana, která je založena na ověřování podpisu autora sw, zastavuje exekuci - provádění nechtěných operací, EDR monitoruje procesy a rozpoznává útoky rychlostí daného počítače a předchází tak šíření škodlivého software. EDR poskytuje forenzní data pro rychlé zmírnění hrozeb, provedení izolace sítě a ochranu proti nově objeveným hrozbám.

SimplyUp Security Protokol (SUPSP)

Pravidelně kontrolujeme nastavení vašich IT technologií proti bezpečnostnímu protokolu SimplyUp. Tento zahrnuje opatření, nastavení a standardy na úrovni serverů, pracovních stanic, síťové bezpečnosti, politiky hesel, přístupů uvnitř sítě i v síti internet a další bezpečnostní prvky. Bezpečnostní protokol  SUPSP neustále vyvíjíme a obohacujeme například o poznatky z databáze Common Vulnerabilities and Exposers. Prostě nespíme.

CHCI NABÍDKU

Nejlepší ochranou je kvalitní IT správa

S I M P L Y U P   M A N A G E D  I T  S E R V I C E S 

Vaše virtuální IT oddělení s full servis proaktivní správou

Vaše IT musí být funkční, bezpečné a dostatečně výkonné, aby posouvalo vaše podnikání kupředu. Proto permanentně monitorujeme výkon vašich IT technologií, provádíme preventivní opatření a ošetřujeme sebemenší hrozby. Každý měsíc vám zašleme zprávu o zdraví vašich IT technologií a o provedených akcích z naší strany. Díky automatizaci správy máme více času pro vás a dáváme si záležet na uživatelské podpoře!

Pracovní stanice

které prostě šlapou

Hladké fungování pracovních stanic - počítačů, noteboků je základem produktivity a také spokojenosti zaměstnanců. Neřešte problémy, když nastanou, předcházejte jim pro-aktivní správou.

Co konkrétně děláme  

Servery a sítě

bez výpadků, v bezpečí

Zajistíme hladký chod vašich fyzických i virtuálních serverů. Postaráme se o jejich správný výkon, zálohu, bezpečnost a plnou funkčnost. Možná servery nemáte. O to lépe. Postaráme se o vaše cloudové služby.

Jak to děláme 

Vaši lidé - uživatelé

produktivní a spokojení

Jsou to vaši lidé, kteří jsou alfou a omegou vašeho úspěchu. IT technologie jsou pro ně nepostradatelným nástrojem. My uděláme vše proto, aby byli produktivní a spokojení.

Jak se o ně staráme 
získat nabídku

Zdraví sítě

Každých 15 minut kontrolujeme konektivitu, provoz na vaší síti, chyby v příchozí a odchozí komunikaci a ztracené pakety. Nalezené chyby pak eskalujeme našemu servisnímu desku k vyřešení. Kvartálně vám pak předkládáme zprávu o zdraví vaší sítě.

Routry, switche, Wifi...

Neustále monitorujeme správnou funkčnost aktivních síťových prvků, dostupnost VPN a Wifi přístupových bodů. Nalezené nedostatky eskalujeme k řešení našim specialistům.

Firewall - Váš ochranný štít

Postaráme se o správné nastavení a funkčnost Vašeho ochranného štítu sítě - firewallu. Pravidelně nastavení kontrolujeme a optimalizujeme.

ZÍSKAT NABÍDKU

Pracovní stanice - jak o ně pečujeme

Služba je stavebnice, do které zavedeme všechny nebo jen některé z následujících prvků.

Monitoring a zajištění výkonu

Naše dohledové středisko monitoruje zdraví vašich pracovních stanic (PC, notebok) a identifikuje problémy, které by mohly ovlivnit pracovní výkon vašich lidí. Nalezené problémy jsou pak předávány k vyřešení našemu servisnímu desku.

Aktualizace a údržba

Zajištění aktualizací Windows a sw třetích stran. Kontrola a údržba pevných disků, čištění dočasných souborů, synchronizace času s doménovým kontrolorem a vytvoření bodů návratu. Vše je vysoce automatizované a součástí pevného měsíčního paušálu.

Antivirová služba

Naše integrované anti-virové řešení umožňuje našemu servisnímu desku monitorovat, spravovat a aktualizovat vaše koncová zařízení. Postaráme se o aktuálnost virové báze, zajistíme spolehlivou instalaci a provoz.  Předložíme kvartální zprávy. Dojde-li k nákaze, víme o tom a zajistíme odpovídající reakci.

Endpoint Detection & Response (EDR)

K vyššímu zabezpečení používáme nástroj EDR (end point detection and response), který zařízením propůjčuje schopnost sebeobrany a uzdravení zastavením procesů, karanténou, opravou a vrácením událostí. 

Backup do cloudu i na fyzické médium

Centrálně spravovaný cloudový backup může zajistit spolehlivé zálohy nejen vašich serverů, ale i pracovních stanic. Náš backup systém umožňuje snadné obnovení dat - ať už se jedná o jeden ztracený soubor nebo celý systém.

Web Protection - bezpečné brouzdání

Na internetu je spousta odkazů, na které nechcete kliknout. Velmi často tak nevypadají. S modulem Web Protection budete mít jistotu, že na takové odkazy nekliknete a patrně se ani nedostanete na stránku, která je obsahuje.

ZÍSKAT NABÍDKU

Váš důvěryhodný partner

Podnikáme 28 let - rozumíme nejen technologiím, ale i podnikání!

Naši práci děláme s vášní pro moderní technologie a citem pro zákazníky. Díky 28-letým zkušenostem v podnikání také dobře rozumíme výzvám malých a středních podnikatelů. Známe jejich typické firemní procesy. Dobře víme, jak těžké a finančně nákladné je najít, udržet a rozvíjet kvalitní lidi. Jsme zvyklí pracovat v různých firemních kulturách našich zákazníků. Zkrátka víme něco nejen o technologiích, ale i o podnikání.

Budeme vám pravidelně předkládat zprávy o funkčnosti vašeho IT a konzultovat s vámi jeho efektivní využívání a smysluplný rozvoj podporující růst vašeho podnikání.

pojďte se potkat

Kontaktujte nás

Vyžádejte si nabídku

Rádi vám připravíme nabídku Managed IT služeb. Uveďte prosím kolik máte serverů, počítačů a uživatelů a v kolika lokalitách. Obratem od nás dostanete orientační nabídku služeb.

Seriózní nabídku vám budeme moci dát až po úvodním auditu, během kterého se seznámíme s vašimi technologiemi, potřebami a podnikáním. 

Zní to celé moc složitě? Možná bude prostě lepší potkat se nad šálkem kávy a probrat to. I v tom případě nám prosím napište!

Děkujeme. Na Vaši zprávu / poptávku budeme reagovat co nejdříve.
Odeslání se nezdařilo. opravte chyby ve formuláři nebo se s námi spojte telefonicky.

SimplyUp Technology Partners s.r.o.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7

tel: +420 234 003 900
info@simplyup.cz