M A N A G E D  I T  S E R V I C E S  S I M P L Y  U P

Vyměňte reaktivní servis počítačů za proaktivní​ Managed IT

Managed IT má opačnou filozofii poskytování služby než klasický externí ajťák. Ten systémy nastaví a čeká na hlášení problémů a potřeb. My problémům předcházíme trvalým monitoringem technologií a vysoce automatizovanou správou. Díky tomu je váš provoz plynulejší a my máme více času pro vás!

CHCI NABÍDKU

S I M P L Y U P   M A N A G E D  I T  S E R V I C E S 

Vaše virtuální IT oddělení s full servis proaktivní správou

Vaše IT musí být funkční, bezpečné a dostatečně výkonné, aby posouvalo vaše podnikání kupředu. Proto permanentně monitorujeme výkon vašich IT technologií, provádíme preventivní opatření a ošetřujeme sebemenší hrozby. Každý měsíc vám zašleme zprávu o zdraví vašich IT technologií a o provedených akcích z naší strany. Díky automatizaci správy máme více času pro vás a dáváme si záležet na uživatelské podpoře!

Pracovní stanice

které prostě šlapou

Hladké fungování pracovních stanic - počítačů, noteboků je základem produktivity a také spokojenosti zaměstnanců. Neřešte problémy, když nastanou, předcházejte jim pro-aktivní správou.

Co konkrétně děláme  

Servery a sítě

bez výpadků, v bezpečí

Zajistíme hladký chod vašich fyzických i virtuálních serverů. Postaráme se o jejich správný výkon, zálohu, bezpečnost a plnou funkčnost. Možná servery nemáte. O to lépe. Postaráme se o vaše cloudové služby.

Jak to děláme 

Vaši uživatelé

produktivní a spokojení

Jsou to vaši lidé, kteří jsou alfou a omegou vašeho úspěchu. IT technologie jsou pro ně nepostradatelným nástrojem. My uděláme vše proto, aby byli produktivní a spokojení.

Jak se o ně staráme 
získat nabídku

Zdraví sítě

Každých 15 minut kontrolujeme konektivitu, provoz na vaší síti, chyby v příchozí a odchozí komunikaci a ztracené pakety. Nalezené chyby pak eskalujeme našemu servisnímu desku k vyřešení. Kvartálně vám pak předkládáme zprávu o zdraví vaší sítě.

Routry, switche, Wifi...

Neustále monitorujeme správnou funkčnost aktivních síťových prvků, dostupnost VPN a Wifi přístupových bodů. Nalezené nedostatky eskalujeme k řešení našim specialistům.

Firewall - Váš ochranný štít

Postaráme se o správné nastavení a funkčnost Vašeho ochranného štítu sítě - firewallu. Pravidelně nastavení kontrolujeme a optimalizujeme.

ZÍSKAT NABÍDKU

Pracovní stanice - jak o ně pečujeme

Služba je stavebnice, do které zavedeme všechny nebo jen některé z následujících prvků.

Monitoring a zajištění výkonu

Naše dohledové středisko monitoruje zdraví vašich pracovních stanic (PC, notebok) a identifikuje problémy, které by mohly ovlivnit pracovní výkon vašich lidí. Nalezené problémy jsou pak předávány k vyřešení našemu servisnímu desku.

Aktualizace a údržba

Zajištění aktualizací Windows a sw třetích stran. Kontrola a údržba pevných disků, čištění dočasných souborů, synchronizace času s doménovým kontrolorem a vytvoření bodů návratu. Vše je vysoce automatizované a součástí pevného měsíčního paušálu.

Antivirová služba

Naše integrované anti-virové řešení umožňuje našemu servisnímu desku monitorovat, spravovat a aktualizovat vaše koncová zařízení. Postaráme se o aktuálnost virové báze, zajistíme spolehlivou instalaci a provoz.  Předložíme kvartální zprávy. Dojde-li k nákaze, víme o tom a zajistíme odpovídající reakci.

Endpoint Detection & Response (EDR)

K vyššímu zabezpečení používáme nástroj EDR (end point detection and response), který zařízením propůjčuje schopnost sebeobrany a uzdravení zastavením procesů, karanténou, opravou a vrácením událostí. 

Backup do cloudu i na fyzické médium

Centrálně spravovaný cloudový backup může zajistit spolehlivé zálohy nejen vašich serverů, ale i pracovních stanic. Náš backup systém umožňuje snadné obnovení dat - ať už se jedná o jeden ztracený soubor nebo celý systém.

Web Protection - bezpečné brouzdání

Na internetu je spousta odkazů, na které nechcete kliknout. Velmi často tak nevypadají. S modulem Web Protection budete mít jistotu, že na takové odkazy nekliknete a patrně se ani nedostanete na stránku, která je obsahuje.

ZÍSKAT NABÍDKU

Váš důvěryhodný partner

Podnikáme 28 let - rozumíme nejen technologiím, ale i podnikání!

Naši práci děláme s vášní pro moderní technologie a citem pro zákazníky. Díky 28-letým zkušenostem v podnikání také dobře rozumíme výzvám malých a středních podnikatelů. Známe jejich typické firemní procesy. Dobře víme, jak těžké a finančně nákladné je najít, udržet a rozvíjet kvalitní lidi. Jsme zvyklí pracovat v různých firemních kulturách našich zákazníků. Zkrátka víme něco nejen o technologiích, ale i o podnikání.

Budeme vám pravidelně předkládat zprávy o funkčnosti vašeho IT a konzultovat s vámi jeho efektivní využívání a smysluplný rozvoj podporující růst vašeho podnikání.

pojďte se potkat

Kontaktujte nás

Vyžádejte si nabídku

Rádi vám připravíme nabídku Managed IT služeb. Uveďte prosím kolik máte serverů, počítačů a uživatelů a v kolika lokalitách. Obratem od nás dostanete orientační nabídku služeb.

Seriózní nabídku vám budeme moci dát až po úvodním auditu, během kterého se seznámíme s vašimi technologiemi, potřebami a podnikáním. 

Zní to celé moc složitě? Možná bude prostě lepší potkat se nad šálkem kávy a probrat to. I v tom případě nám prosím napište!

Děkujeme. Na Vaši zprávu / poptávku budeme reagovat co nejdříve.
Odeslání se nezdařilo. opravte chyby ve formuláři nebo se s námi spojte telefonicky.

SimplyUp Technology Partners s.r.o.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7

tel: +420 234 003 900
info@simplyup.cz